ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์