ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์