ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ