ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

image

ศาลแพ่งมีนบุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ศาลแพ่งมีนบุรี
เลขที่ 335 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯโทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-171-4111

โทรสาร  02-171-4093

 อีเมล์

civilmbc@coj.go.th

 

 Social