ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ส่วนคดีระหว่างพิจารณา