ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท