ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี