ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

ช่องทางการร้องขอให้มีการนั่งพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง

1. ยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 

2. ยื่นผ่านระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ (E-Filing) 

3. ยื่นกระดาษด้วยตนเองที่ศาล 

4. ยื่นผ่านช่องทางอื่นตามประกาศของศาลนั้นๆ  (แบบสอบถาม Google Form)


image เอกสารแนบ