Accessibility Tools

ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

ประกาศศาลแพ่งมีนบุรี เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสั่งคำคู่ความที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)image

image เอกสารแนบ