ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวนภัสสร สมสุข บุตรสาวของนายสากล สมสุข ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งมีนบุรี ที่ถึงแก่กรรม