ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่นายสากล สมสุข ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งมีนบุรี ที่ถึงแก่กรรมครบ ๗ วัน