ศาลแพ่งมีนบุรี
Minburi Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งมีนบุรี

ประกาศศาลแพ่งมีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งมีนบุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลแพ่งมีนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ